Micro hoạt động như thế nào?

Micro hoạt động như thế nào?

Micro là thiết bị chuyển đổi sóng âm thanh thành tín hiệu điện. Nó hoạt động bằng cách sử dụng một màng ngăn, giống như một chiếc tai nhỏ có thể nghe được âm thanh. Khi sóng âm chạm vào màng ngăn, nó di chuyển qua lại, tạo ra sự thay đổi áp suất không khí. Những cái này...
viVI